İmajın çözünürlüğü matbaacılıkta İYİ sonuç almak İÇİN çok önemlİ

İnsan gözünün algılayabildiği çözünürlük kalitesi matematiksel çözümlerden çok daha gerçekçidir. Grafik, basım, yayıncılık sektöründe yıllardan beri süregelen bilgi, deneyim ve tecrübeler ışığında, baskı üretiminde kullanılan kağıdın yüzey özellikleri ile baskı öncesi hazırlık, baskı, ve baskı sonrası sistemlerin teknolojik yapıları, çözünürlük gereksinimlerinde en büyük rolü oynadığı da bilimsel olarak saptanmıştır. Ayrıca basılan medyanın insan gözü ile arasındaki görüş mesafesi de çözünürlüğün belirlenmesinde önemli rol oynayan diğer bir bilimsel faktördür. Ofset ve dijital baskı sistemlerinde renklerin CMYK % nokta büyüklüklerinden oluştuğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak 60'lık ve üstü tram sıklığı ile basılmış olan resimlerdeki CMYK noktaların çıplak göz ile görünmesi bu duyu organımız tarafından mümkün değildir. 3.Hamur gazete kağıdına yapılan baskılarda ise fotoğrafların 600 ppi çözünürlüklü olması bile kalite bağlamında hiçbir anlam ifade etmez. Gazete kağıdının kötü kalitesine paralel olarak nokta kazancının (nokta şişmesinin) yüksekliği, 300 ppi çözünürlük standardına gerek olmadığını da ortaya koymaktadır. Öte yandan 72 ppi çözünürlükle basılan dış mekan duvar cephe giydirmelirindeki piksellerin 50-60 metre mesafeden insan gözü tarafından algılanması da olanaksızdır. Bütün bu örnekler, çözünürlük değerlerinin insan gözünün algılama yeteneğiyle sınırlı olduğunu apaçık ortaya koymaktadır.

PPI (Pixels per Inch)

PPI= 1 inch'teki (2.54 cm) piksel sayısı Pixel = Picture Elements (Resim Elemanları/Resim Unsurları) Dijital fotoğrafları oluşturan pikseller, resimlerin ekranda görüntülenmesini sağlayan minik renk kutucuklarıdır ve her biri tek bir ton ya da renk bilgisini içermektedir. Bilgisayar ekranları, TV monitörleri, dijital fotoğraf makineleri, tarayıcılar (Scanner), cep telefonları, kameralar ve Adobe Photoshop piksel bazlı çalışmaktadır. Kısaca dijital görsel çalışmalarda resim büyüklükleri piksel sayısına göre değerlendirilmektedir. PPI genel olarak ekran/monitör görüntüsü için kullanılan dijital resimlerin çözünürlük birimidir ve bu bağlamda PPI değerlerinin baskı çözünürlüğü DPI ile doğrudan bir ilişkisiyoktur. Bilgisayar ekranların hemen hepsi 72 PPI çözünürlüğe sahiptir. Bu bağlamda web/internet çalışmaları ile ekranda görüntülenecek interaktif multimedya projeleri için standart resim çözünürlük değeri 72 PPI'dır ve tüm görseller bu standardagöre 72 PPI olarak kaydedilmelidir. 72 PPI'dan daha yüksek çözünürlük değerlerinin ekran görüntüsü için hiçbir avantajı bulunmamakta, tam tersi, resimler daha geç açılacağı için büyük sakınca yaratmaktadır. Macintosh ekranları genel olarak 78 ppi çözünürlüğe sahip olduğu için, önemli projelerde görsellerin 75 - 78 PPI olarak kaydedilmesi çok daha uygundur. Dijital fotoğraf makineleri ile tarama üniteleri (Scanner) için PPI çözünürlük değerleri de mutlaka dikkate alınması gereken en önemli unsurlardır. Bu bağlamda tarayıcılarla dijital makinelerin piksel sayısı yüksekliği, fotoğrafların kalitesiyle doğrudan ilişkili olarak detay derinliğini ve baskı üretimi için resimlerin büyüklük oranlarını oluşturan elemandır. Dijital fotoğraf makinelerinin çözünürlükleri, CCD sensörlerinin yatay ve dikey piksel sayısı çarpılarak hesaplanır; (1200x1600 PPI = 2 MegaPixel). Dijital fotoğraf makinelerinin toplam piksel sayısı ne kadar yüksek olursa fotoğraflarda elde edilecek detay ve derinlik aynı oranda artar ve baskı aşamasında daha geniş boyutlarda, daha kaliteli baskılar elde edilmesi sağlanır.